Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.

 • Botevo, Vidin, Bulgaria.

Volunteers cleaning the area around Vidin's fountain.
Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  1
  add to collection
 • Botevo, Vidin, Bulgaria.

Volunteers cleaning the area around Vidin's fountain.
Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  10
  add to collection
 • Botevo, Vidin, Bulgaria.

Volunteers cleaning the area around Vidin's fountain.
Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  11
  add to collection
 • Botevo, Vidin, Bulgaria.

Volunteers cleaning the area around Vidin's fountain.
Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  12
  add to collection
 • Botevo, Vidin, Bulgaria.

Volunteers cleaning the area around Vidin's fountain.
Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  13
  add to collection
 • Botevo, Vidin, Bulgaria.

Volunteers cleaning the area around Vidin's fountain.
Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  15
  add to collection
 • Botevo, Vidin, Bulgaria.

Volunteers cleaning the area around Vidin's fountain.
Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  16
  add to collection
 • Botevo, Vidin, Bulgaria.

Volunteers cleaning the area around Vidin's fountain.
Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  2
  add to collection
 • Botevo, Vidin, Bulgaria.

Volunteers cleaning the area around Vidin's fountain.
Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  3
  add to collection
 • Botevo, Vidin, Bulgaria.

Volunteers cleaning the area around Vidin's fountain.
Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  4
  add to collection
 • Botevo, Vidin, Bulgaria.

Volunteers cleaning the area around Vidin's fountain.
Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  5
  add to collection
 • Botevo, Vidin, Bulgaria.

Volunteers cleaning the area around Vidin's fountain.
Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  6
  add to collection
 • Botevo, Vidin, Bulgaria.

Volunteers cleaning the area around Vidin's fountain.
Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  7
  add to collection
 • Botevo, Vidin, Bulgaria.

Volunteers cleaning the area around Vidin's fountain.
Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  8
  add to collection
 • Botevo, Vidin, Bulgaria.

Volunteers cleaning the area around Vidin's fountain.
Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  9
  add to collection

Място: с. Ботево, общ. Видин.

Цел: Екологичната акция цели да възвърне добрия облик на чешмата, да се помогне за подобряването на екологичното състояние на региона, чрез инициативи и да се даде добър пример на доброволчество на младите хора от Видин.

Целеви групи: Членове и доброволци на сдружението.

На 19.02.2014г. членове на СНЦ „Активно общество“, както и доброволци проведоха акция по почистване на популярната изворна чешма между селата Ботево и Симеоново, по идея на Катя Кирилова - един от доброволците. Взеха активно участие и Павла Цветкова, еколог и доброволец, както и членове от сдружението: Джована Аспарухова, Емил Иванов и Георги А. Георгиев(снимки). Въпросната чешма е популярна сред жителите от околността  и е интензивно посещавана, заради добрите качества на водата. Намираща се на натоварен междуградски и международен път е посещавана не само от местното население. За съжаление отчайващия вид в който беше чешмата и местността около нея е пряко следствие от действията на многобройните несъобразителни граждани. След намесата положението е многократно по-добро и като резултат бяха събрани и предадени за рециклиране над 40 килограма отпадък, предимно пластмаса. Успешно проведената инициатива дава основание за още подобни инициативи, които да подобрят заобикалящата ни обстановка.