„Модерно е да си здрав“

 • Vidin, Bulgaria.

Procurement activities in order to acquire funds to help and test people with diverse health problems.

Набиране на средства за провеждане на скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  1
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Procurement activities in order to acquire funds to help and test people with diverse health problems.

Набиране на средства за провеждане на скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  11
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Procurement activities in order to acquire funds to help and test people with diverse health problems.

Набиране на средства за провеждане на скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  12
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Procurement activities in order to acquire funds to help and test people with diverse health problems.

Набиране на средства за провеждане на скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  13
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Procurement activities in order to acquire funds to help and test people with diverse health problems.

Набиране на средства за провеждане на скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  15
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Procurement activities in order to acquire funds to help and test people with diverse health problems.

Набиране на средства за провеждане на скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  2
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Procurement activities in order to acquire funds to help and test people with diverse health problems.

Набиране на средства за провеждане на скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  3
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Procurement activities in order to acquire funds to help and test people with diverse health problems.

Набиране на средства за провеждане на скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  4
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Procurement activities in order to acquire funds to help and test people with diverse health problems.

Набиране на средства за провеждане на скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  5
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Procurement activities in order to acquire funds to help and test people with diverse health problems.

Набиране на средства за провеждане на скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  6
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Procurement activities in order to acquire funds to help and test people with diverse health problems.

Набиране на средства за провеждане на скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  7
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Procurement activities in order to acquire funds to help and test people with diverse health problems.

Набиране на средства за провеждане на скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  8
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Procurement activities in order to acquire funds to help and test people with diverse health problems.

Набиране на средства за провеждане на скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  9
  add to collection

Място: гр. Видин.

Цел: Набиране  на  средства за  провеждане на  скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин. Подобряване на достъпа до профилактични мероприятия на хората от Видинска област. Повишаване на информираността на населението от Видинска област за рисковете за заболяване от диабет и поведението на превенция от него. Провеждане на консултации на рисковите групи.

Целеви групи: Населението на област Видин.

„Модерно е да си здрав“ е проект на сдружение „Активно общество“, с подкрепата на сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ и благодарение на фондация „Новите лидери“.